De Ledenvergadering van November 2018

jaarvergadering VvVp

Op 12 november 2018 vond een Algemene Ledenvergadering plaats in het café van het VondelCS. Tijdens deze vergadering maakte het interim-bestuur verslag van de opdracht die zij bij de aanstelling -nu een jaar geleden, meegekregen had. Het bestuur presenteerde niet alleen een gezond financieel jaarverslag dat inmiddels goedgekeurd is door de kascommissie, maar ook een onderbouwde begroting voor het komend jaar.

Verder maakte het bestuur verslag van de werkzaamheden naar aanleiding aanbevelingen van de Commissie van Goede Diensten, die de Ledenvergadering destijds heeft opgericht. Er werd een concept Beleidsplan en een Concept Huishoudelijk Reglement gepresenteerd. Het komend bestuur krijgt als eerste opdracht deze documenten uit te werken zodat ze als basis voor het nieuwe beleid gaan dienen. De leden hebben alle documenten goedgekeurd. U kunt de documenten inzien.

Ook werden de kandidaat bestuursleden aan de vergadering voorgesteld. Deze zijn in willekeurige volgorde: Lidwien Verbeek, Wouter Voskuijl en Saskia van Es. Naar een vierde kandidaat wordt nog gezocht. In de komende maanden worden deze kandidaten ingewerkt. Bij de volgende ALV zal het oude bestuur plaatsmaken nieuw en fris bestuur die de belangen van de parkbezoekers beter dan ooit zal gaan behartigen.

Tot slot hield Quirijn Verhoog, landschapsarchitect, een presentatie over de Kansenkaart. De Kansenkaart is document waarin schematisch is aangegeven welke ideeën, knelpunten en kansen van het Vondelpark benoemd worden. Het is samengesteld door diverse stakeholders, waar de Vereniging Vrienden van het Vondelpark grote invloed in heeft gehad.

Daniël Kropveld, interim voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *