Algemene Ledenvergadering 14 november 2019

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering

Datum en tijd: donderdag 14 november 2019 van 19:00 tot 20:00 uur.
Plaats: Mediacafé in VondelCS in het Vondelpark
 (de buitentrap oplopen, de zaal bevindt zich achter de bar). Wilt u zo vriendelijk zijn Uw komst te bevestigen via adm@vriendenvanhetvondelpark.nl?

Aansluitend op de ALV zal van 20:00 – 21:00 de heer Wim Pijbes een lezing met discussie houden over “Het Stadspark”. De discussieleider is de heer Hans Wijers.

Wilt u stemmen op de ALV? Zorg dan dat u uw lidmaatschap ad minimaal € 15,- voor 2019 heeft voldaan op NL14TRIO 0198 3560 56 t.n.v. Vrienden van het Vondelpark, o.v.v. ‘contributie 2019’, uw naam en adres’.

Het is ook mogelijk om voor aanvang van de ALV uw lidmaatschap 2019 ter plaatse te voldoen. 

Wij stellen de  volgende agenda voor:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Notulen ALV van 3 april 2019 
4. Décharge bestuurslid Saskia van Es en voordracht bestuursleden Arlette Naus, Elsbeth de Vos, Berend-Jan Steenman
5. Vaststellen huishoudelijk reglement
6. Stand van zaken beleidsvoornemens 2019 en concept-beleidsplan 2020
7. Rondvraag en sluiting
Lezing de heer Wim Pijbes  over “Het Stadspark”. Discussieleider de heer Hans Wijers.

Alle stukken bij de vergadering kunt u vinden op https://vriendenvanhetvondelpark.nl/verslagen/


Wij zien uit naar uw komst!
Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark

Lidwien Verbeek (voorzitter)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *