De Vrienden Zoeken Nieuwe Bestuursleden

Pakweg een jaar geleden heeft de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur aangesteld omdat het oude bestuur niet meer naar behoren functioneerde. Dit nieuwe bestuur is voortvarend aan het werk gegaan en hebben zaken zoals het opschonen van het archief, ledenlijst en de administratie ter hand genomen. Ook werden financiële zaken geregeld en achterstallige contributies geïnd, zodat de Vereniging nu weer een bescheiden buffer heeft. Lopende zaken worden ook aangepakt, zoals de kwestie van de vergunning voor het Theehuis, en overleg met de ambtenaren.

Later dan oorspronkelijk de bedoeling was, wordt de opdracht van het bestuur afgerond, en kan een Algemene Ledenvergadering worden uitgeroepen. Daar zal het bestuur rapporteren over zijn werkzaamheden de afgelopen 12 maanden. (Daarover later meer).

Nu is het tijd om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Er zijn profielen opgesteld. Neem ze door, en als u zichzelf daarin herkent bent u van harte uitgenodigd te reageren.