Algemene Ledenvergadering 2019

Jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden waar het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

Beste Vriend van het Vondelpark,

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 3 april as.

Datum en tijd: woensdag 3 april 2019 van 19 tot 21 uur

Plaats: Mediacafé in VondelCS aan het Vondelpark

Wij stellen u de volgende agenda voor:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Notulen ALV van 12 november 2018

4. Verslag kascommissie jaarrekening 2018

5. Decharge oud-bestuursleden: Daniel Kropveld, Ad van Vugt en Sven Pinck en benoeming nieuwe voorzitter: Lidwien Verbeek

6. Begroting 2019: ter goedkeuring

7. Beleidsplan 2019-2021

8. Ledenactiviteit: wandeling langs monumenten in Oud-Zuid in samenwerking met Stadsherstel

9. Informatie over de paddentrek door Daniel Kropveld.

10. Rondvraag en sluiting

 

Alle stukken bij de vergadering kunt u vinden op https://vriendenvanhetvondelpark.nl/verslagen/

 

Bij deze ook bet verzoek de contributie voor 2019 over te maken. Dit geeft u stemrecht op deze ALV.

Dat kan door minimaal 15 euro over te maken op NL14 TRIO 0198 3560 56,

tnv 'Vrienden van het Vondelpark', met vermelding 'Contributie 2019', en uw postcode en huisnummer.

U kunt ook uw contributie contant betalen voorafgaand aan de ALV.

 

Wij zien uit naar uw komst!

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark

 

Lidwien Verbeek

Aspirant-bestuurslid

april 3rd, 2019 7:00 PM   tot   9:00 PM
Vondelpark 3
VondelCS
Amsterdam
Nederland

Deel met vrienden, familie en collega's...

Help ons en informeer uw vrienden, collega's en volgers over onze pagina: Algemene Ledenvergadering 2019


U kunt ook de link hieronder delen via een mail of op uw website.
https://vriendenvanhetvondelpark.nl/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm/event/info&id=3&reset=1