Werkwijze

De vrienden hebben voor een aantal speerpunten werkgroepen ingesteld waarin bestuursleden en leden de plannen verder uitwerken.

Op dit moment hebben we de volgende werkgroepen:

  • Conservancy
  • Ledenwerking
  • Projecten
  • Communicatie
  • Lustrum

Als lid  kunt u zich aanmelden om in een van de werkgroepen mee te helpen aan de uitvoering van onze ambities.

Het bestuur beantwoordt ook allerlei vragen die via de site en social media bij ons binnen komen. Als er onderwerpen zijn die bij een groot deel  van leden leven dan komen wij in actie door bij stadsdeel Zuid aan te kloppen en/of bij de media. Sowieso heeft het bestuur minimaal twee keer per jaar overleg met de wethouder van stadsdeel Zuid.

Daarnaast werkt de vereniging nauw samen met partners die gedeelde belangen hebben. Een mooi voorbeeld is de Vondelpark conferentie op 29 maart waarin alle aanwezige organisaties zich hebben verbonden aan een schoon Vondelpark.

Een ander recent voorbeeld is de Vondelkabouter campagne die we samen met het stadsdeel zijn gestart waarmee bezoekers met een klein verzoek wordt gevraagd om het vondelpark netjes achter te laten.

Tot slot gaan we naar commissie- en raadsvergaderingen als er onderwerpen op de agenda staan die het Vondelpark aangaan of wij brengen zelf onderwerpen op de politieke agenda.