Flora en fauna

Het Vondelpark biedt voor verrassend veel dieren en planten een prettige leefomgeving.

Bomen

Gewone beuk en op de achtergrond het Paviljoen Vondelpark

Er staan ruim 4.700 bomen in het park, verdeeld over ongeveer 150 verschillende soorten. Hiervan staan er verschillende op de lijst van monumentale bomen in stadsdeel Zuid. Twee bomen staan op de nationale lijst. In het jaar 2001 zijn de bomen in het Vondelpark geïnventariseerd. Ze zijn allemaal gemeten en benoemd. Na telling blijkt dat achtereenvolgens de meidoorn, es, zomereik, veldesdoorn, plataan en els het meeste voorkomen in het park. Minder talrijk maar toch prominent aanwezig zijn treurwilgen en moerascypressen. Verder groeien er ook mos-, moeras-, Amerikaanse-, zomer- en groen blijvende eiken, beuken, trompetbomen, vleugelnoten, turkse hazelaars, sierkersen, verschillende soorten lindes, walnoten, Italiaanse populieren en grauwe els.

Trompetboom - Catalpa bij de Vondelbrug

Trompetboom bij de Vondelbrug met prachtige bloesem

 

Bij de Vondelbrug staan vier trompetbomen (Catalpa) die op afstand wel eens voor kastanjes worden aangezien. Ze hebben trossen bloesem (trompetvormig) met mooie kleuren; zacht wit met Bordeaux-rode vlekjes en enkele warmgele stippen. Half juli verliest de boom zijn orchidee-achtige bloesem.

 

Moerascypressen langs de Grote vijver, januari 2012

Moerascypressen langs de Grote vijver bij het Openluchttheater

Een markante groep oude moerascypressen bij het Openluchttheater, in 2013 zijn de toppen door storm afgebroken.

Mooie groepen zijn ook te vinden bij het Groot Melkhuis, het Paviljoen (Drinkfontein) en ten noorden van de Brandbrug.

 

Treurwilg aan de overzijde van de Schapenweide

Decoratieve treurwilg groeit gevallen vrolijk verder

 

Treurwilgen en water zijn met elkaar verbonden en zoeken elkaar ook op.

Bladeren van de tulpenboom aan de noordelijke rand van het Rosarium

Tulpenboombladeren bij het Rosarium

 

 

 

Bladeren van de tulpenboom. Het lijkt alsof de punt van het blad ingeknipt is.
Hoewel de Magnolia met zijn grote tulp-achtige bloemen in het voorjaar op zijn kale takken zeer uitbundig bloeit, wordt hij vaak tulpenboom genoemd. De echte tulpenboom kan dat niet veranderen, en laat dit in stilte met al zijn tulpen-bladeren zien.

Valse Christusdoorm bij de Muziektent

Valse Christusdoorn bij de Muziektent

 

Hulst, bramen en rozen hebben doornen, deze Valse Christusdoorn spant absoluut de kroon. Vanaf de grond af heeft deze boom indrukwekkende lange en scherpe doornen op zijn stam en op alle takken tot in de top. Hij laat het niet aan een toeval over, en beschermt zichzelf.

 

Struiken en kruiden

Hortensia - Hydrangea macrophylla - 20 juli 2012

Hortensia aan de rand van het Rosarium

In het Vondelpark groeien ook struiken en kruiden. Van de heesters komen hulst, krentenboompje en taxus het meeste voor. Voorbeelden van struiken zijn: hazelaar, kornoelje, vlier, sneeuwbal, hortensia en braam. Vooral struiken aan de randen hebben door hun gunstige ligging ten opzichte van de zon bloemen en bessen. Deze randen trekken vogels en insecten aan.

Bramen bij het Rosarium

Bramen, onrijp, half rijp en rijp

In het voorjaar wordt de bodem opgesierd door verschillende kruiden: sneeuwklokje, winterakoniet, boshyacint, daslook, fluitekruit, honddraf, heksenkruid en look zonder look.

Late guldenroede

Late guldenroede bloeit tot in de herfst

 

 

 

De Late guldenroede bloeit van juli tot in de herfst. Staat bij de groep moerascypressen bij de Brandbrug en is 1,5 meter hoog.

 

Franse tamarisk in de Slurf van het park

Franse tamarisk - bloeit in het najaar

 

 

 

De Franse tamarisk is een onopvallende struik met bijzondere eigenschappen en bloeit in het najaar. Staat in de Slurf.

 

 

Aalscholver in beuk boven de vijver bij Picassoweide 18 december 2011

Aalscholver in beuk boven de vijver bij Picassoweide december 2011

 

Vogels

In het park komen veel vogelsoorten voor waaronder de merel, winterkoning, zanglijster, heggemus, huismus, houtduif, specht, pimpel- en koolmees, roodborst en natuurlijk de uitheemse halsbandparkieten.

In 2007 mocht het Vondelpark sinds lange tijd weer een stel ooievaars verwelkomen die sindsdien elk jaar terugkomen om te broeden. Ook worden er elk jaar nesten aangetroffen van de winterkoning, zanglijster, kool- en pimpelmees, heggenmus, zwartkop, tuinfluiter, braamsluiper, tjiftjaf, grauwe vliegenvanger, roodborst, boomkruiper, groenlingen, bonte specht, vlaamse gaai en de halsbandparkieten. Al deze vogelsoorten voeden zich ondermeer met de insecten die in grote getale leven tussen de struiken, op de grond en in de vijvers. Insecten staan ook op het menu van de egel, de (ruige) dwergvleermuis, de laatvlieger, de huis- en bosmuis, de eekhoorn, de groene en bruine kikker, de kleine watersalamander en de pad.

In het water

Vijver bij de Schapenweide - op de voorgrond grote kattenstaart

Vijver bij de Schapenweide - op de voorgrond grote kattenstaart

De vijvers in het Vondelpark herbergen ongeveer 12 vissoorten: de aal, brasem, kroeskarper, giebel, karper, het vetje, de blankvoorn, zeelt, de bruine dwergmeerval, snoek, driedoornige stekelbaars en de baars.

 

 

Vijver bij de Schapenweide

Vijver bij de Schapenweide

 

 

Meer over flora en fauna

Wie kennis wil nemen van de actuele toestand van de natuur kan een kijkje nemen op de website www.hetvondelpark.net van onze oud-voorzitter Daniël Kropveld.