Algemene Ledenvergadering 14 november 2019

Uitgelicht

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering

Datum en tijd: donderdag 14 november 2019 van 19:00 tot 20:00 uur.
Plaats: Mediacafé in VondelCS in het Vondelpark
 (de buitentrap oplopen, de zaal bevindt zich achter de bar). Wilt u zo vriendelijk zijn Uw komst te bevestigen via adm@vriendenvanhetvondelpark.nl?

Aansluitend op de ALV zal van 20:00 – 21:00 de heer Wim Pijbes een lezing met discussie houden over “Het Stadspark”. De discussieleider is de heer Hans Wijers.

Wilt u stemmen op de ALV? Zorg dan dat u uw lidmaatschap ad minimaal € 15,- voor 2019 heeft voldaan op NL14TRIO 0198 3560 56 t.n.v. Vrienden van het Vondelpark, o.v.v. ‘contributie 2019’, uw naam en adres’.

Het is ook mogelijk om voor aanvang van de ALV uw lidmaatschap 2019 ter plaatse te voldoen. 

Wij stellen de  volgende agenda voor:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Notulen ALV van 3 april 2019 
4. Décharge bestuurslid Saskia van Es en voordracht bestuursleden Arlette Naus, Elsbeth de Vos, Berend-Jan Steenman
5. Vaststellen huishoudelijk reglement
6. Stand van zaken beleidsvoornemens 2019 en concept-beleidsplan 2020
7. Rondvraag en sluiting
Lezing de heer Wim Pijbes  over “Het Stadspark”. Discussieleider de heer Hans Wijers.

Alle stukken bij de vergadering kunt u vinden op https://vriendenvanhetvondelpark.nl/verslagen/


Wij zien uit naar uw komst!
Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark

Lidwien Verbeek (voorzitter)

Bij een fijn stadspark denkt en doet de burger mee

Uitgelicht

Om het populaire stadspark voor steeds meer mensen goed te houden is onorthodox beleid nodig, betoogt Wim Pijbes.

Parken zijn de sieraden van de stad en staan voortdurend in de ­belangstelling. Want openbaar groen staat onder druk, vooral in de zomermaanden. In stadsparken wordt ieder seizoen menig strijd uitgevochten tussen gebruikers, bezoekers en bewoners. Overal zien we ­tegen-strijdige wensen van belangengroepen, omwonenden, gebruikers, en festivalorganisatoren. Ook deze zomer staan de kranten er weer vol mee: de Groene Ster in Leeuwarden, het Zuiderpark in Rotterdam, het Oosterpark in Amsterdam.

Feit is dat het drukker wordt in de steden en het ­gebruik van parken ieder jaar toeneemt. Cijfers tonen dat aan, bijvoorbeeld in de hoeveelheid (zwerf)vuil. In 2018 lieten bezoekers aan het Amsterdamse Vondelpark liefst 350 duizend kilo afval achter. Dat daarmee de beheerskosten jaarlijks stijgen, spreektvoor zich. Het gratis toegankelijke stadspark is ondertussen ook ontdekt als de perfecte locatie voor commerciële bootcamps en foodtrucks. Tegelijk telt Nederland dit jaar een recordaantal van 1.110 festivals (in 2013 nog 774), waarvan een groot deel in parken.

Lees hele artikel van Wim Pijbes hier op de Volkskrant website

Vrienden van het Vondelpark willen second opinion voor bomenkap

Uitgelicht

De Vereniging Vrienden van het Vondelpark schakelt bomenexperts in om te kijken of de bomen die de gemeente in het park wil gaan kappen wel echt gevaarlijk zijn.

Bijna achttienhonderd bomen zijn volgens de gemeente zo ziek, zwak of misselijk dat ze gekapt moeten worden omdat ze gevaar kunnen opleveren. Maar daar is niet iedereen het mee eens. 

‘Dat is best wel veel voor een stad als Amsterdam. Is dat wel nodig?’ vraagt Olaf Paulus van Pauwvliet zich af. Als lid van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark ziet hij dat de gemeente voor zo’n zeventig van de 4700 bomen in het park een kapvergunning wil. Er komen nieuwe bomen voor terug. ‘Maar’, zegt hij, ‘dat wordt een klein lullig boompje en dat duurt weer veertig, vijftig jaar. Boompje groot, plantertje dood.’

Bekijk het hele bericht en bekijk de video op de website van AT5.nl

VRIENDENWANDELING DOOR VONDELPARKMONUMENTEN

Uitgelicht

Elk jaar organiseert Stadsherstel een mooie Vriendenwandeling. Dit jaar vindt die plaats op zondag 19 mei en gaat de route langs én door een aantal Vondelparkmonumenten. De Vondelparkbuurt kreeg in de loop van de 19e eeuw steeds meer allure door de bouw van prachtige gebouwen. Een goed voorbeeld hiervan is De Hollandsche Manege.

Lees hier meer.

1796 ‘gevaarlijke’ bomen in de stad moeten worden gekapt en vervangen

Uitgelicht

AT5 website, www.at5.nl, meldt het volgende:

De gemeente wil 1769 bomen in stad vervangen vanuit veiligheidsoogpunt. De bomen zijn bijvoorbeeld ziek of ze zijn aangetast waardoor ze om kunnen vallen, of zware takken kunnen verliezen.

De gemeente heeft de helft van alle bomen die zij beheert geïnspecteerd. Het gaat om ongeveer 150.000 bomen. Vanochtend publiceerde de gemeente een kaart met alle  ‘gevaarlijke’ bomen. 

Veel bomen rond Vondelpark en Park Frankendael
Op de kaart is te zien dat er door de hele stad bomen vervangen moeten worden. Vooral op extra groene locaties, zoals rond het Vondelpark en in Park Frankendael worden veel bomen gekapt en vervangen voor nieuwe exemplaren.

Lees verder en bekijk welke bomen gekapt moeten worden op: https://www.at5.nl/artikelen/193906/1796-gevaarlijke-bomen-in-de-stad-moeten-worden-gekapt-en-vervangen

ALV 3 April 2019

Uitgelicht

Het bestuur van de vereniging Vrienden van het Vondelpark hield op woensdag 3 april een Algemene Ledenvergadering in het Vondel CS. Alle leden hadden daartoe per post of via mail een oproep ontvangen.

Tijdens deze ALV is het afgelopen half jaar besproken, het nieuwe beleidsplan, en is er een nieuw bestuur geinstalleerd.

Daniel Kropveld, kreeg het ere-lidmaatschap aangeboden van het nieuwe bestuur. Daniel aanvaarde deze gelukkig waar wij als nieuw bestuur erg blij mee zijn.
Daniel sloot de avond af door als vrijwilliger van de paddentrek een presentatie over de stand van zaken over de Paddentrek in het Vondelpark te geven.

VVVP HOUDT LEDENVERGADERING OP 3 APRIL 2019

Uitgelicht

Het bestuur van de vereniging Vrienden van het Vondelpark houdt op woensdag 3 april vanaf 19 uur een Algemene Ledenvergadering in het Vondel CS. Alle leden hebben daartoe per post of via mail een oproep ontvangen. Komt allen; het is een belangrijke bijeenkomst. Er wordt een nieuw bestuur aangesteld en de lijnen voor de toekomt zullen worden uitgezet. Daniel Kropveld, vrijwilliger van de paddentrek, zal afsluiten met een presentatie over de stand van zaken over de Paddentrek in het Vondelpark.

Wilt u de ALV bijwonen maar heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een bericht met uw persoonsgegevens.

Zie ook deze eventpagina

Introductie van enkele nieuwe bestuursleden

Uitgelicht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden kandidaat bestuursleden voorgesteld. De vergadering was het eens met de voordracht. In de komende maanden worden zij ingewerkt. Wij zijn nog steeds op zoek naar personen die dit toekomstige bestuur kan versterken. Hieronder een CV van de kandidaten.

Saskia van Es


Dit jaar werd ik 50 jaar en beëindigde een vrijwilligersfunctie die ik de afgelopen zes jaar vervulde. De afgelopen drie jaar als voorzitter. Op zoek gaand naar ander zinvol vrijwilligerswerk werd ik geattendeerd op de vacatures voor het bestuur van de Vrienden van het Vondelpark. Dat maakte me direct enthousiast. Sinds 18 jaar woon ik tussen het Vondelpark en het Rembrandtpark in. Beide parken heb ik zien veranderen. De explosieve groei van bezoekers van het Vondelpark, de puinhopen na het barbecueën, waarbij het laatste zich nu verplaatst naar het Rembrandtpark, terwijl dit park, gelukkig, wel wat levendiger is geworden en beter onderhouden wordt.

Ik groeide grotendeels op in Twente waar ik in een natuurminnende omgeving opgroeide. Daar leerde ik het verschil tussen een hagedis en salamander, een kikker en een pad, een koolmees en een pimpelmees. Het behouden van groen in een steeds uitdijende stad heeft dan ook zeker mijn aandacht.

In het dagelijks leven werk ik in de gezondheidszorg, heb ik drie kinderen, die bijna dagelijks door het Vondelpark fietsen en er vele speeluren doorbrachten.

Lidwien Verbeek


Ik woon 35 jaar aan het Vondelpark. En dat verveelt nooit: de wisseling van de seizoenen, de mensen die er sporten, de eeuwige stroom fietsers. Ik sport er, ik vierde er de kinderfeestjes toen mijn kinderen klein waren en fiets of loop er vrijwel dagelijks doorheen.

Toen ik twee jaar geleden met pensioen ging vond ik het tijd iets terug te doen voor al dat moois. Het was helaas niet de beste tijd om tot het bestuur toe te treden, ik nam teleurgesteld afscheid en zegde zelfs mijn lidmaatschap op. Maar ik ben weer lid en zelfs kandidaat bestuurslid!
De basis van de Vereniging is weer op orde, met dank aan het uitstekende werk van het interim-bestuur!

De ontwikkelingen rondom de kansenkaart van het Stadsdeel bieden een uitgelezen kans om samen met andere stakeholders de toekomst van het park mede vorm te geven. Wat mij betreft is dat een park dat goed onderhouden, schoon en gezellig is. Waar een evenwicht is tussen de wensen van de verschillende gebruikers. Een park voor alle Amsterdammers. Dat kan alleen als niet alles mag in het Vondelpark en de verpretparkisering wordt tegen gegaan. Tot slot: ik ben 67 jaar, heb een echtgenoot en twee kinderen en heb een lange loopbaan als (interim)directeur in veel verschillende zorginstellingen achter de rug.

Wouter Voskuijl


Mijn naam is Wouter Voskuijl, 42 jaar, getrouwd, vader van 3 kinderen. Ik ben in het werkende dagelijkse leven ondernemer in de bouw en installatie.

Ik ben geboren en getogen aan het Vondelpark. Van jongs af aan kom ik dus al in het Vondelpark. Ik heb heel veel uren en dagen in het Vondelpark besteed: we speelden er, we struinden de bosjes af, voetbalden we er, vierden we Koninginnedag, zwommen we in het pierenbadje, tennisten we er, lieten we de hond uit, jogde ik er, fietsen we door heen op alle uren van de dag en van de nacht, …

Sinds een paar jaar woon ik weer aan het Vondelpark. Ieder dag kan ik van het mooiste park van Amsterdam genieten. Alle seizoenen hebben zo hun mooie momenten, maar ook hun eigenaardigheden. Het Vondelpark is/ zijn de longen van de stad.

Deze mooie oase moet wel beschermd worden zodat het voor de huidige en volgende generatie ook een oase van rust en groen blijft. Hierbij wil ik graag helpen met mijn rol bij Vereniging Vrienden van het Vondelpark.

De Ledenvergadering van November 2018

Uitgelicht

jaarvergadering VvVp

Op 12 november 2018 vond een Algemene Ledenvergadering plaats in het café van het VondelCS. Tijdens deze vergadering maakte het interim-bestuur verslag van de opdracht die zij bij de aanstelling -nu een jaar geleden, meegekregen had. Het bestuur presenteerde niet alleen een gezond financieel jaarverslag dat inmiddels goedgekeurd is door de kascommissie, maar ook een onderbouwde begroting voor het komend jaar.

Verder maakte het bestuur verslag van de werkzaamheden naar aanleiding aanbevelingen van de Commissie van Goede Diensten, die de Ledenvergadering destijds heeft opgericht. Er werd een concept Beleidsplan en een Concept Huishoudelijk Reglement gepresenteerd. Het komend bestuur krijgt als eerste opdracht deze documenten uit te werken zodat ze als basis voor het nieuwe beleid gaan dienen. De leden hebben alle documenten goedgekeurd. U kunt de documenten inzien.

Ook werden de kandidaat bestuursleden aan de vergadering voorgesteld. Deze zijn in willekeurige volgorde: Lidwien Verbeek, Wouter Voskuijl en Saskia van Es. Naar een vierde kandidaat wordt nog gezocht. In de komende maanden worden deze kandidaten ingewerkt. Bij de volgende ALV zal het oude bestuur plaatsmaken nieuw en fris bestuur die de belangen van de parkbezoekers beter dan ooit zal gaan behartigen.

Tot slot hield Quirijn Verhoog, landschapsarchitect, een presentatie over de Kansenkaart. De Kansenkaart is document waarin schematisch is aangegeven welke ideeën, knelpunten en kansen van het Vondelpark benoemd worden. Het is samengesteld door diverse stakeholders, waar de Vereniging Vrienden van het Vondelpark grote invloed in heeft gehad.

Daniël Kropveld, interim voorzitter

Theehuis wordt Bierhuis na overname Brouwerij ‘t IJ

Uitgelicht


Theehuis biertuin?

AMSTERDAM 12 SEPTEMBER 2018

PROTEST TEGEN NACHTVERGUNNING BLAUWE THEEHUIS VONDELPARK

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark (VVVP) heeft bezwaar tegen een nieuwe horecavergunning voor het Blauwe Theehuis. In een brief aan stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel (D66) roept het bestuur op om de sluitingstijd te beperken tot middernacht. Volgens de Vrienden is stilte een van de kernwaarden van het Vondelpark. Veel bezoekers genieten juist van de oase van rust. Een luidruchtige biertent zal de hele parkomgeving ernstig aantasten.

De nieuwe uitbaters van het Theehuis hebben onlangs hun plannen gepresenteerd waarbij één ding duidelijk wordt: het Theehuis wordt een Bierhuis. Er is exclusieve samenwerking met de Amsterdamse Brouwerij ‘t IJ. De bierfabriek krijgt een aandeel van 50 procent in de Blauwe Biertent. Daarnaast wordt volgens de uitbaters ook een contract gesloten met een jeneverstokerij. Het knusse Blauwe Theehuis gaat op een hippe strandtent lijken.

De VVVP vreest overlast en schade als het Blauwe Theehuis een nachtelijke pleisterplaats wordt voor bierdrinkers. Zij vreest voor lawaai, wildplassen, kotsen, geweld, criminaliteit, gevaar voor voetgangers en fietsers, verstoring van dieren, schade aan planten en vernieling van parkmeubilair. In een uniek en kwetsbaar rijksmonument als het Vondelpark is volgens de VVVP geen plaats voor zo’n ruige horecazaak.

Tijdens een recente voorlichtingsavond schreeuwden ook de omwonenden moord en brand. Alle mooie horecaplannen ten spijt; niemand zit te wachten op honderden bierdrinkers die diep in de nacht door het Vondelpark hossen. Die kunnen net zo goed naar het nabijgelegen Leidseplein. Daarom doet de VVVP een dringend beroep op de gemeente. Een sluitingstijd van 12 uur ’s nachts is volgens de Vrienden van het Vondelpark voor alle partijen redelijk. Ook voor Brouwerij ’t IJ, want hun huidige café, naast de molen in Amsterdam Oost, sluit dagelijks om 20:00 uur.


De Vereniging Vrienden van het Vondelpark (VVVP) vertegenwoordigt ruim 800 leden. De Vrienden helpen de gemeente met raad en daad om het park goed te houden, maar luiden ook de noodklok als dat nodig is. De VVVP is de enige onafhankelijke organisatie voor liefhebbers van het Vondelpark.

Voor informatie of interview:
Olaf Paulus van Pauwvliet
Woordvoerder en lid Vrienden van het Vondelpark
T: 0654 947418

(PS: Bovenstaande foto is een montage en geeft niet de huidige situatie weer.)

 

Frisse herstart blaast leven in VVVP

Uitgelicht

De vereniging Vrienden van het Vondelpark (VVVP) heeft met de komst van een nieuw bestuur een krachtige impuls gekregen. De verwaarloosde ledenadministratie is op orde, het financiële overzicht is hersteld en de contacten met gemeente, belangengroepen en politici zijn weer aangeknoopt. Naar verwachting zal de VVVP deze zomer weer op volle sterkte zijn.

Daniël Kropveld (voorzitter), Sven Pinck (secretaris) en Ad van Vugt (penningmeester) hebben in vliegende vaart de meeste problemen opgelost die door achterstallig onderhoud waren ontstaan. Alle mutaties in het ledenbestand zijn verwerkt. De VVVP beschikt helaas nog niet over alle (nieuwe) mailadressen. Dat is belangrijk vanwege de digitale nieuwsbrief, die binnenkort weer nieuw leven wordt ingeblazen. Geef uw mailadres dus a.u.b. door via ons contactformulier.

De penningmeester heeft intussen vaste greep op de financiën gekregen. Veel leden hebben met terugwerkende kracht de contributie voor 2017 betaald. Dank daarvoor. Alle noodzakelijke uitgaven kunnen nu worden gedaan. Wie nog niet heeft betaald kan dat alsnog doen. Het kost maar 15 euro. Bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal Van Vugt de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar presenteren.

Tenslotte heeft het nieuwe bestuur kennisgemaakt met andere partijen die zich bezighouden met het Vondelpark. Er zijn besprekingen geweest met ambtenaren, met stichting Hart, met het opbouwwerk van stadsdeel Zuid, met de Hondenvereniging en met de ondernemers in het park. Wat daarbij helpt is dat Kropveld al dertig jaar meeloopt in het park. Hij is bijvoorbeeld de initiatiefnemer van het bekende reddingswerk tijdens de jaarlijkse paddentrek. Duizenden kikkers en padden danken hun leven aan hem, net zoals tientallen hongerige ooievaars.

De vereniging kwam in problemen toen in 2016 het voltallige bestuur opstapte na conflicten met de toenmalige voorzitter die samen met één achtergebleven collega-bestuurder overbleef. Een onafhankelijke onderzoekscommissie trok harde conclusies waarna de ALV uiteindelijk schoon schip maakte door eenzijdig een nieuw bestuur te installeren.

7 maart 2018