Rosarium 60 jaar

Uitgelicht

Rosarium

Aanstaande zondag 1 juli bestaat het Rosarium in de huidige vorm 60 jaar. Deze prachtige rozentuin raakte enkele jaren geleden in verval, tot een groep vrijwilligers onder leiding van Hans en Gon Homburg de snoeischaar ter hand namen en de tuinen weer in volle glorie tot bloei brachten.

Ter gelegenheid van dit jubileum worden er een aantal kramen geplaatst waar partijen die actief in het Vondelpark bezig zijn zich presenteren.

Uiteraard is een kraam gereserveerd voor De Vereniging Vrienden Van Het Vondelpark. Bent u benieuwd wat de Vereniging voor u het het park te betekenen heeft, kom dan langs en ga het gesprek met ons aan. Uiteraard kunt u aan het eind van dit gesprek uzelf enthousiast als lid opgeven. Voor de kinderen is er een kleurplaat.

Bent u al lid, kom dan ook langs. Wij willen u graag infomeren waar het nieuwe bestuur mee bezig is, en hoe wij de Vereniging een nieuw gezicht willen geven. Daarnaast willen wij graag met u persoonlijk kennismaken en te weten komen wat u zich bezighoudt in het Vondelpark.

In de ochtend staat Daniël Kropveld -de huidige voorzitter achter de tafel, en in de middag Ad van Vugt -onze penningmeester.

De bovenstaande foto van het Rosarium is gemaakt door Hans Homburg.

Tot zondag

Opening Nieuw Vondelparkseizoen

Uitgelicht

Afgelopen zaterdag 7 april werd het nieuwe seizoen van het Vondelpark officieel geopend. Tijdens de receptie, georganiseerd door de Stichting Hart voor het Vondelpark spraken verschillende vertegenwoordigers van organisaties die in het Vondelpark actief zijn, de aanwezigen toe.

Waaronder onze voorzitter. Tijdens zijn presentatie lichtte hij het gehoor in over de nieuwe plannen voor de toekomst van onze vereniging.

april 2018

Frisse herstart blaast leven in VVVP

Uitgelicht

De vereniging Vrienden van het Vondelpark (VVVP) heeft met de komst van een nieuw bestuur een krachtige impuls gekregen. De verwaarloosde ledenadministratie is op orde, het financiële overzicht is hersteld en de contacten met gemeente, belangengroepen en politici zijn weer aangeknoopt. Naar verwachting zal de VVVP deze zomer weer op volle sterkte zijn.

Daniël Kropveld (voorzitter), Sven Pinck (secretaris) en Ad van Vugt (penningmeester) hebben in vliegende vaart de meeste problemen opgelost die door achterstallig onderhoud waren ontstaan. Alle mutaties in het ledenbestand zijn verwerkt. De VVVP beschikt helaas nog niet over alle (nieuwe) mailadressen. Dat is belangrijk vanwege de digitale nieuwsbrief, die binnenkort weer nieuw leven wordt ingeblazen. Geef uw mailadres dus a.u.b. door via ons contactformulier.

De penningmeester heeft intussen vaste greep op de financiën gekregen. Veel leden hebben met terugwerkende kracht de contributie voor 2017 betaald. Dank daarvoor. Alle noodzakelijke uitgaven kunnen nu worden gedaan. Wie nog niet heeft betaald kan dat alsnog doen. Het kost maar 15 euro. Bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal Van Vugt de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar presenteren.

Tenslotte heeft het nieuwe bestuur kennisgemaakt met andere partijen die zich bezighouden met het Vondelpark. Er zijn besprekingen geweest met ambtenaren, met stichting Hart, met het opbouwwerk van stadsdeel Zuid, met de Hondenvereniging en met de ondernemers in het park. Wat daarbij helpt is dat Kropveld al dertig jaar meeloopt in het park. Hij is bijvoorbeeld de initiatiefnemer van het bekende reddingswerk tijdens de jaarlijkse paddentrek. Duizenden kikkers en padden danken hun leven aan hem, net zoals tientallen hongerige ooievaars.

De vereniging kwam in problemen toen in 2016 het voltallige bestuur opstapte na conflicten met de toenmalige voorzitter die samen met één achtergebleven collega-bestuurder overbleef. Een onafhankelijke onderzoekscommissie trok harde conclusies waarna de ALV uiteindelijk schoon schip maakte door eenzijdig een nieuw bestuur te installeren.

7 maart 2018

Vereniging Vrienden van het Vondelpark kiest nieuw bestuur

Uitgelicht

Persbericht

Amsterdam, 24 november 2017

De vereniging Vrienden van het Vondelpark heeft een nieuw bestuur. Met overweldigende meerderheid koos de Ledenvergadering voor Daniël Kropveld (voorzitter), Ad van Vugt (penningmeester) en Sven Pinck (secretaris). Hiermee breekt een nieuw hoofdstuk aan in de geschiedenis van de luidruchtigste actievoerder in het Vondelpark.
De vereniging Vrienden van het Vondelpark kreeg landelijke bekendheid door fel actie te voeren tegen de bbq. Deze zomer was het park voor het eerst bbq-vrij. Ook is de club verantwoordelijk voor de kindervrijmarkt op Koningsdag, het ooievaarsnest en de restauratie van een antieke fontein.

Daarnaast is de Vereniging Vrienden van het Vondelpark actief met vrijwilligers die de gemeente helpen om het park mooi en schoon te houden.
Het driemanschap dat nu de scepter zwaait kent het Vondelpark van haver tot gort.

  • Daniël Kropveld is oprichter van de vereniging en was bijna dertig jaar geleden ook al voorzitter. Hij is tevens hoofdredacteur van de veelgelezen website hetVondelpark.net
  • Ad van Vugt is ondernemer en bedrijfsadviseur. Hij is ook donateur van de vereniging en woont aan het park.
  • Sven Pinck is managementconsultant en was eerder ook al secretaris.

Tijdens de ledenvergadering presenteerde Kropveld een 100-dagenplan. Het wil de vereniging weer klaarstomen voor aanstaande zomer als de overlast weer toeneemt.

Eerder werd een oproep gedaan om het bestuur een vergadering te laten beleggen

Waarop een uitnodiging uitging om op deze vergadering aanwezig te zijn