Voor een prachtig stadspark, hartje Amsterdam

Privacybeleid

Wie zijn wij.

Ons website-adres is: https://vriendenvanhetvondelpark.nl.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Privacy verklaring

Welke persoonlijke data we verzamelen en wat we ermee doen.

Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen gebruiken:

 • Versturen van nieuwsbrieven;
 • Versturen van informatie;
 • Aanmelding voor evenementen;
 • In behandeling nemen van vragen en klachten;

Wij vragen u hiervoor altijd expliciet vooraf om toestemming. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en treffen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

U heeft altijd de volgende rechten bij de door u verstrekte gegevens.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend via onze contact pagina. Bij uw verzoek vragen wij u om ons in staat te stellen er zeker van te zijn dat dit verzoek door uzelf is ingediend.

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. Uw gegevens delen wij niet met derden tenzij u ons daar expliciet toestemming voor geeft.

Technische onderdelen zoals cookies, reacties en analyse.

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings- doeleinden.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden. Mochten uw gegevens onbedoeld (door een datalek) ontvreemd zijn dan brengen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Deze pagina is op 23 december 2019 bijgewerkt.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.