Voor een prachtig stadspark, hartje Amsterdam

ANBI

De vereniging Vrienden van het Vondelpark heeft de status culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat particulieren en ondernemingen hun donatie als gift mogen aftrekken voor de belastingen.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomensbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie is te lezen op de site van de Belastingdienst

Onze missie

De vereniging stelt zich ten doel te bevorderen dat het Vondelpark als park, gekarakteriseerd door ermee verbonden natuur- en cultuurwaarden en door zijn sociaal-culturele functie, in stand blijft en dat evenwichtig aan de behoeften van ontspanning tegemoet wordt gekomen. Tevens wil de vereniging het Vondelpark handhaven als groene oase van rust.
De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.

Onze gegevens

Bankrekening Vereniging Vrienden van het Vondelpark:
Bank Triodos: NL14TRIO0198356056
KvK inschrijving: 40535642

Contact opnemen met de voorzitter of secretaris? Klik hier: Contact