Voor een prachtig stadspark, hartje Amsterdam

Algemene ledenvergadering 2020

Beste leden,
Zoals wij u in de Nieuwsbrief al lieten weten is het dit jaar vanwege Corona niet mogelijk om op een locatie een Algemene Ledenvergadering te houden.
Onderstaand vindt u onder andere de jaarverantwoording 2019 en de begroting & jaarplan 2021, die wij in een normale situatie tijdens de ALV met u zouden willen bespreken en vaststellen.
Het staat u geheel vrij via bestuur@vriendenvanhetvondelpark.nl vragen over de inhoud te stellen.
In het voorjaar van 2021 kunnen we deze stukken in een ALV hopelijk alsnog vaststellen.
Voor dit moment wensen wij u het allerbeste en een goede gezondheid. We hopen u in 2021 weer fysiek te kunnen ontmoeten.
Hartelijke groet, namens het bestuur, Lidwien Verbeek, voorzitter