Voor een prachtig stadspark, hartje Amsterdam

Bomenvervangingsopgave 2019-2020

Rond 27 mei 2020 wordt er gestart met het tweede deel van de Bomenvervangingsopgave 2019-2020: stobben verwijderen (frezen) en groeiplaatsverbetering. Het eerste deel van de opgave bestond uit het verwijderen van 1796 onveilige bomen. Deze bomen zijn in de periode van november 2019 tot april 2020 verwijderd. Voordat er wordt gestart met de herplant van de verwijderde bomen, moeten de stobben verwijderd en de groeiplaatsen verbeterd worden.

Stobben verwijderen

Voor een nieuw te planten boom is het belangrijk dat de hele stobbe inclusief worteluitlopers verwijderd wordt. Een stobbe, ook wel boomstronk of boomstomp genoemd, is het onderste deel van een boom met de wortels, dat overblijft na het verwijderen van de boom. Stobben verwijderen is een lastige klus, omdat er veel kabels en leidingen in de ondergrond liggen die beschadigd kunnen worden bij het verwijderen van de worteluitlopers.

Groeiplaats verbeteren

Na het verwijderen van de stobbe is het noodzakelijk de groeiplaats te verbeteren. Om onnodig uitval van bomen tegen te gaan is het van belang dat de ondergrondse groeiruimte goed wordt ingericht met voldoende doorwortelbare ruimte en voedingsrijke grond. Dit alles moet gebeuren in droge omstandigheden, waardoor ook dit deel van de opgave seizoensgebonden is.

Werkzaamheden

Bij het verwijderen van de stobben en het verbeteren van de groeiplaatsen worden machines ingezet. Hier is ruimte voor nodig. Om die reden wordt de omliggende beplanting (zoals struiken) tijdelijk verwijderd. Zodra de bomen herplant zijn, wordt ook de omliggende beplanting teruggeplaatst.

Herplant van de verbeterde groeiplaatsen vindt aankomend plantseizoen plaats. Dit loopt van oktober 2020 tot maart 2021. Tot het najaar is men bezig met deel 2 van de Bomenvervangingsopgave 2019-2020: het verwijderen van de stobben en verbeteren van de groeiplaatsen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het proces van stobben verwijderen/groeiplaatsverbetering of over de bomen die vervangen gaan worden, dan kunt u contact opnemen via bomen@amsterdam.nl. Voor meer informatie over de bomenvervangingsopgave zie: 

https://www.amsterdam.nl/bomen