Voor een prachtig stadspark, hartje Amsterdam

Muziek in de Muziektent … laatste stemronde!

Trompetgeschal. Tromgeroffel.
Ons voorstel om weer muziek in de Muziektent te laten klinken heeft de laatste stemronde bereikt dankzij jullie stem!
We hopen een deel van het Buurtbudget Zuid te kunnen gebruiken om de historische Muziektent weer in gebruik te laten nemen. We willen muzikanten die door corona geen podium meer hebben hier laten optreden en daarmee ontspanning en verbinding bieden aan parkbezoekers. Vanaf nu kunnen (enkel) buurtbewoners van Stadsdeel Zuid stemmen op ons plan.