Voor een prachtig stadspark, hartje Amsterdam

Bomenvervangingsopgave Vondelpark

In 2019 is Verkeer & Openbare Ruimte | Stedelijk Beheer
Gemeente Amsterdam gestart met de Bomenvervangingsopgave vanuit veiligheid, jaar 2019-2020. Onveilige bomen worden verwijderd en er komt herplant van nieuwe gezonde bomen. Om te bepalen of een boom onveilig of risicovol is, worden er boominspecties uitgevoerd. Afgelopen jaar heeft de dienst een Vondelparkdag georganiseerd om inzicht te geven in de manier waarop deze inspecties uitgevoerd worden. Hiervoor heeft zij de belangengroepen van het Vondelpark uitgenodigd. Gezien de positieve reacties op deze middag, is besloten dit jaar een parkendag te organiseren voor een breder publiek. Hierin zal wederom het inspectieproces toegelicht worden. Door de maatregelen rondom het Corona-virus is de dienst genoodzaakt dit digitaal vorm te geven.

Met dit bericht nodigt zij u graag uit voor de digitale parkendag. Hieronder vindt u de nodige informatie hierover. Wanneer u bij de Vondelparkdag aanwezig bent geweest zal het filmpje met uitleg over de boominspecties herhaling zijn. Dat neemt niet weg dat u alsnog van harte welkom bent om vragen aan ons te stellen tijdens de bel/chat-momenten.
Bij vragen kunt u altijd contact met hen opnemen via bomen@amsterdam.nl

Beste belanghebbende,

In 2019 zijn wij gestart met de Bomenvervangingsopgave vanuit veiligheid, jaar 2019-2020. Onveilige bomen worden verwijderd en herplant voor nieuwe gezonde bomen. Om te bepalen of een boom onveilig is, worden er boominspecties uitgevoerd. Op basis van deze inspecties wordt bepaald of een boom risicovol is en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid van Amsterdammers te borgen. Om inzicht te geven in de manier waarop de boominspecties uitgevoerd worden, organiseren wij een digitale Parkendag. Daarnaast wordt tijdens de Parkendag de mogelijkheid geboden om vragen te stellen.

Met deze brief nodigen wij u graag uit voor de digitale Parkendag. Deze zal plaatsvinden in de vorm van twee bel/chat-momenten. Het eerste bel/chat-moment is woensdagavond 17 juni van 19.00-21.00 uur, het tweede bel/chat-moment is donderdagmiddag 18 juni van 15.00-17.00 uur.

Vooraf aan deze momenten ontvangt u via de mail een link die u doorverwijst naar de website van de digitale Parkendag. Op de website vindt u een filmpje waarin wij het inspectieproces van de Bomenvervangingsopgave toelichten. Om de digitale Parkendag zo soepel mogelijk te laten verlopen, raden wij u aan dit filmpje vooraf te bekijken. Mogelijk dat het filmpje verhelderend is en een aantal van uw vragen kan wegnemen. Mochten er nog resterende vragen zijn dan kunt u deze, tijdens de Parkendag, stellen via de volgende kanalen:

U kunt bellen naar het nummer 06 201 141 87 (Johan van Alphen) of 06 117 333 17 (Claudia Tóth)

U kunt sms-en naar het nummer 06 201 141 87 (Johan van Alphen) of 06 117 333 17 (Claudia Tóth)

U kunt met ons skypen. Mail dan uw emailadres en voorkeur voor een skype-moment (datum en tijdstip) naar bomen@amsterdam.nl. Wij sturen vervolgens een uitnodiging voor een skype-gesprek naar u toe. Wanneer u deze op het afgesproken tijdstip aanklikt, kunnen we met u skypen.

U kunt uiteraard zoals altijd uw vraag mailen naar bomen@amsterdam.nl

Wij proberen tijdens de digitale Parkendag zoveel mogelijk vragen direct te beantwoorden. Wanneer iedereen van ons team bezet is, zullen wij uw gegevens noteren. Wij bellen/sms-en/mailen/skypen u dan op een iets later moment tijdens het bel/chat-moment terug. Mogelijk dat we niet alle vragen die binnenkomen kunnen behandelen, dan nemen we op een later moment contact met u op om uw vraag te beantwoorden.

Wanneer het voor u niet mogelijk is om deel te nemen aan de digitale Parkendag, kunt u uiteraard op een ander moment uw vraag stellen. Neemt u dan contact met ons op door een mail te sturen naar bomen@amsterdam.nl. Voor meer informatie over de bomenvervangingsopgave zie: https://www.amsterdam.nl/bomen

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en u te spreken op een digitale Parkendag.

Johan van Alphen

Omgevingsmanager vervangingsopgave risicovolle bomen en herplant Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam