Voor een prachtig stadspark, hartje Amsterdam

Gebiedsplan Oud-Zuid 2020

In het Gebiedsplan Oud-Zuid 2020 bestempelt de gemeente het Vondelpark als een focusgebied. Daarin staat het volgende:

De internationaal bekende musea, het Concertgebouw, het Vondelpark en een aantal hoogwaardige
winkelstraten in Oud-Zuid leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en economische waarde van de stad. We zien al enkele jaren dat het centrummilieu zich uitbreidt naar Oud-Zuid, wat veranderingen in het horeca- en winkelaanbod met zich meebrengt. Het Museumplein is de culturele kern van Amsterdam en het aantal bezoekers is de laatste jaren enorm gestegen.

Het Vondelpark, het bekendste park van Amsterdam, is een populaire verblijfs- en ontmoetingsplek. De bezoekersaantallen zullen nog verder toenemen, want in een zich verdichtende stad vervullen parken een belangrijke rol als gelegenheden voor buitenrecreatie. We zetten ons ervoor in om beide locaties aantrekkelijk te houden voor een breed en divers publiek en gebruik.

In 2018 is voor het Vondelpark een kansenkaart opgesteld, waarbij we samen met verschillende belanghebbenden hebben bekeken wat het park nodig heeft om ook in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk te blijven. In het najaar van 2019 is ook een kansenkaarttraject gestart voor het Museumplein en omgeving.

Verder wil de gemeente het Emmaplein aantrekkelijker maken als ontmoetingslocatie. Omwonenden hebben een bewonersinitiatief ingediend om de beeldentuin aan het Emmaplein aan te vullen met meer beelden
van Kunstenaarsgroep A’dam. Het stadsdeel speelt daarbij een faciliterende rol en helpt met het zoeken naar en het verwerven van de kunstwerken. Daarnaast wil de gemeente het plein veiliger maken door de beplanting zo aan te passen dat de zichtlijn vanaf het Valeriusplein richting het Vondelpark in ere wordt hersteld, en krijgt het plein betere verlichting. De gemeente gaat met bewoners in gesprek over zelfbeheer en de aanpak van hondenoverlast.

Zie: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/gebiedsgericht/gebiedsplannen-2020/gebiedsplannen-zuid-2020/gebiedsplan-oud-zuid-2020/